Hizmet Şartları

Son güncelleme: 30 Mart, 2023

Genel Şartlar - Tüm Kullanıcılar

1. Bizimle Olan İlişkiniz

CapCut’a (“Platform”) hoş geldiniz.

Bu Hizmet Şartları (bu “Şartlar”) siz ve Bytedance Pte. Ltd. ("Şirket", "biz", veya "bizler") arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve muhtelif dönemlerde değiştirilebilecek bir anlaşma olarak hizmet eder, ayrıca Platforma ve ilgili hizmetlerimize, uygulamalarımıza, web sitelerimize, ürünlerimize ve/veya içeriğimize (topluca , “Hizmetler”). erişebileceğiniz ve bunları kullanabileceğiniz hüküm ve şartları ortaya koyar. Hizmetlerimiz genellikle özel, ticari olmayan kullanım için sağlanmaktadır (CapCut reklam yapımcısı ve bu Şartlar kapsamında açıkça sağlanan diğer ticari kullanım hizmetleri hariç). Bu Şartların amaçları doğrultusunda, "siz" ve "sizin" kelimeleri, Hizmetlerin kullanıcısı olarak sizi ifade eder.

Platform, CapCut mobil yazılım uygulamaları ("CapCut UYGULAMASI"), masaüstünde konuşlandırılan yazılım uygulamalarını ("CapCut Masaüstü sürümünü,"), CapCut resmi web sitesini ("CapCut Web sürümü"), şu anda mevcut olan veya bundan sonra tasarlanacak diğer formlardaki CapCut hizmetlerini, ilgili Yazılım Geliştirme Kiti ("SDK") ve Uygulama Programlama Arayüzü ("API") gibi üçüncü taraf web siteleri ve yazılım uygulamaları aracılığıyla Platform’a ve Hizmetler’e erişmeniz ve bunları kullanmanız için tüm yukarıda sayılan uygulamaları ve sürümleri içermektedir. Platformun sürümü, Platform’a eriştiğiniz yargı alanı ve kullandığınız cihaz gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir. Hizmetler, tamamen veya kısmen, tüm yargı alanlarında, tüm cihazlar için veya tüm dillerde mevcut olmayabilir. Yargı alanınızdaki gerçek cihaz şartlarına göre uygun sürümü edinmeli, indirmeli ve yüklemelisiniz.

Donanım cihazlarına önceden yüklenmiş veya tarafımızca yetkilendirilmiş üçüncü taraf platformlardan indirilmiş yazılım uygulaması aracılığıyla ve/veya CapCut resmi web sitelerine erişerek Platform’a erişebilir ve Hizmetler’i edinebilirsiniz. CapCut'ın başka platformlar veya web siteleri aracılığıyla elde edilen resmi olmayan sürümleri tarafımızca yetkilendirilmemiştir ve içeriklerinden sorumlu değiliz. Sonuç olarak herhangi bir kayba uğramanız halinde, yalnızca sizin üstleneceğiniz kayıplarınızdan sorumlu olmayacağız.

Bu Şartlar, sizinle aramızda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturur. Lütfen bunları dikkatle okumak için zaman ayırın.

2. Bu Şartların Kabul Edilmesi

Hizmetlerimiz’e erişerek veya bunları kullanarak, Şirket ile bağlayıcı bir sözleşme yapabileceğinizi, bu Şartlar’ı (bu Şartlar’a eklenmiş tüm ek şartlar dahil) kabul ettiğinizi ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Hizmetlerimiz’e erişiminiz ve Hizmetlerimiz’i kullanımınız şartları doğrudan Platform’da veya Platformun indirilmeye sunulduğu yerlerde ve/veya mobil cihazınızın ilgili mağazasında bulunabilecek olan Gizlilik Politikası ve Topluluk Kurallarımız’a (uygun olduğunda) da tabidir ve bu şartlar referans olarak buraya dahil edilmiştir. Ayrıca Platformun belirli yeni özelliklerine, belirli Hizmetler’e ve/veya belirli içeriklere ticari amaçlarla (izin verildiği takdirde) erişiminiz veya bunları kullanımınız için ek hüküm ve politikalara tabi olabilirsiniz. Bu tür ek şartlar ve politikalar bu Şartların bir parçasını oluşturacaktır.

Hizmetler yalnızca 13 yaş ve üzeri bireylere yöneliktir. Ayrıca, 18 yaşın veya ikamet ettiğiniz yargı alanında geçerli reşit olma yaşının altındaysanız, Hizmetler’e yalnızca ebeveyninizin veya yasal vasinizin izniyle erişebilir veya Hizmetler’i kullanabilirsiniz. Lütfen ebeveyninizin veya yasal vasinizin bu Şartlar’ı incelediğinden ve sizinle tartıştığından emin olun.

Hizmetler’e bir işletme veya tüzel kişilik adına erişiyor veya bunları kullanıyorsanız, (a) "siz" ve "sizin" kelimeleri sizi ve söz konusu işletmeyi veya tüzel kişiliği içerir, (b) işletmeyi veya tüzel kişiliği bu Şartlar’a bağlama yetkisine sahip yetkili bir temsilcisi olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz, ve bu Şartlar’ı işletme veya tüzel kişilik adına kabul ettiğinizi ve (c) işletme veya tüzel kişiliğinizin, Hizmetler’e erişiminiz veya kullanımınızdan ve hesabınıza başkaları tarafından erişim veya kullanımdan, herhangi bir çalışan, temsilci veya yüklenici de dahil olmak üzere işletme veya tüzel kişiliğinizle bağlantılı olup olmadıklarına bakılmaksızın yasal ve mali olarak sorumlu olduğunu beyan ve garanti edersiniz.

Bu Şartlar’ı Hizmetlerimiz’e erişerek veya Hizmetlerimiz’i kullanarak kabul edebilirsiniz. Hizmetler’e erişiminizi veya kullanımınızı bu noktadan itibaren bu Şartların kabulü olarak değerlendireceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Kayıtlarınız için bu Şartların yerel bir kopyasını yazdırmalı veya kaydetmelisiniz.

3. Ek Şartlar

Hizmetlere ayrı ek şartların bulunduğu bir yargı alanından erişir veya bunları kullanırsanız, ilgili "EK Şartlar– Yargı Alanına Özel" bölümünde aşağıda belirtildiği üzere her bir yargı alanındaki kullanıcılar için geçerli olan ek şartları da kabul etmiş olursunuz. Hizmetlere eriştiğiniz veya Hizmetleri kullandığınız yargı alanınızla ilgili olan Ek Şartlar – Yargı Alanına Özel hükümleri ile bu Şartların geri kalanı arasında bir çelişki olması durumunda, ilgili yargı alanının Ek Şartları – Yargı Alanına Özel hükümleri söz konusu yargı alanından Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak geçerli olacak ve kullanımı bu hükümler yönetecektir.

4. Bu Şartlarda Yapılan Değişiklikler

Yürürlükteki yasalar, yönetmelikler, standartlar, sektör kuralları veya benzer nitelikteki diğer belgelerdeki değişiklikleri yansıtmak veya Platform ve/veya Hizmetler’deki değişiklikleri, güncellemeleri veya yeni özellikleri yansıtmak için bu Şartlar’ı zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebiliriz. Bu Şartlar’da yapılan önemli değişiklikleri Platform aracılığıyla veya başka yollarla size bildirmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Uygulamalarımız hakkında bilgi sahibi olmak için Platform’u her ziyaret ettiğinizde bu Şartlar’ı gözden geçirmelisiniz. Bu Şartların üst kısmında yer alan "Son Güncelleme" tarihi, söz konusu değiştirilmiş Şartların yürürlük tarihini yansıtır. Güncellenen Şartların tarihinden sonra Platform’a ve/veya Hizmetler’e erişmeye veya bunları kullanmaya devam etmeniz, güncellenen Şartlar’ı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Güncellenen Şartlar’ı kabul etmiyorsanız, Platform’a ve Hizmetler’e erişmeyi veya bunları kullanmayı bırakmalısınız.

Bu Şartlar’da kullanıldığı şekliyle, "geçerli yasalar", zaman zaman değiştirildiği şekliyle, bir hükümet makamı tarafından yürürlüğe konulan tüm geçerli yasaları, düzenlemeleri, kuralları, tüzükleri, yönetmelikleri, emirleri, yazıları, kararnameleri veya diğer gereklilikleri ifade eder.

5. Bizdeki Hesabınız

Hizmetlerimiz’den bazılarına erişmek veya bunları kullanmak için bizde bir hesap oluşturmanız gerekir. Bu hesabı oluşturduğunuzda, bize gerçek, eksiksiz, doğru ve güncel bilgiler vermelisiniz. Hesap bilgilerinizi ve bize sağladığınız diğer tüm bilgileri güncel, doğru ve eksiksiz tutmak için bu bilgileri muhafaza etmeniz ve derhal güncellemeniz önemlidir.

Şunları kabul ve beyan edersiniz:

(a) hesap giriş bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz;

(b) Platform’da hesabınız altında veya hesabınızın kullanımı yoluyla gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz (bize ve başkalarına karşı). Bir işletme veya tüzel kişilik adına Platform’a erişiyorsanız veya Hizmetler’i kullanıyorsanız, bu tür tüm faaliyetler söz konusu işletme veya tüzel kişiliğe atfedilebilir ve bağlayıcı olacaktır; ve

(c) Şirket ve bağlı kuruluşları, hesabınız altında veya hesabınızın kullanımı yoluyla Platform’da gerçekleşen faaliyetleri izleyebilir, ancak izlemekle yükümlü değildir, ancak hesabınıza yetkisiz erişimden kaynaklanan veya bunun sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.

Hesabınızı, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak aşağıdaki şartlar dahilinde ancak bunlarla sınırlı olmaksızın geçici veya kalıcı olarak askıya alma veya feshetme ya da Hizmetlerin bir kısmına veya tamamına erişiminizi sınırlama veya kısıtlama hakkını saklı tutarız:

Hesabınızı kalıcı olarak askıya alır veya feshedersek, hesabınıza erişimin devam etmesinin bize, diğer kullanıcılara veya Hizmetlerimiz’e zarar vereceğine inanmak için nedenimiz veya kolluk kuvvetleri ya da diğer devlet kurumlarının taleplerini, yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ya da üçüncü taraf haklarını ihlal edeceği durumlar olmadıkça, bilgilerinize ve içeriğinize erişmeniz ve bunları kaydetmeniz için size zaman tanımak amacıyla sizi önceden bilgilendireceğiz.

Geçerli yasalar kapsamında sahip olabileceğiniz tüm yasal haklara tabi olarak, hesabınızın geçici veya kalıcı olarak askıya alınması veya feshedilmesi durumunda, hesabınıza ve hesabınızla ilişkili tüm ilgili bilgilere veya içeriğe erişim askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. İçeriğinizin devamlı olarak kullanılabilirliğini garanti etmediğimizden, değer verdiğiniz tüm içeriklerin düzenli olarak yedeklerini almalısınız.

Platform’u ve Hizmetlerimiz’i artık kullanmak veya bunlara erişmek istemiyorsanız, Platform’daki "Hesabı yönet" sayfasından hesabınızı silmeyi seçebilir veya capcut.support@bytedance.com adresinden bizimle iletişime geçerek hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz; size daha fazla yardım sağlayacağız ve hesabınızın silinmesi sürecinde size rehberlik edeceğiz. Hesabınızı silmeyi seçtiğinizde, hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceğinizi veya hesap bilgilerinizi ya da verilerinizi ve yüklediğiniz, oluşturduğunuz, düzenlediğiniz, paylaştığınız, diğer kullanıcılardan aldığınız veya hesabınızla başka bir şekilde ilişkilendirilen herhangi bir içerik veya bilgiyi geri alamayacağınızı lütfen unutmayın. Hesabınızın feshedilmesi, Platform’a ve Hizmetler’e erişiminizi veya bunları kullanımınızı sonlandıracaktır.

6. Hizmetlerimiz’e Erişim ve Hizmetlerimizin Kullanımı

Hizmetler’e erişiminiz ve Hizmetler’i kullanımınız bu Şartlar’a ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere tabidir. Hizmetler’i yalnızca bu Şartlar kapsamında açıkça izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz.

Bunun yanı sıra:

Herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak kendi takdirimize bağlı olarak içeriğe erişimi kaldırma veya devre dışı bırakma hakkımızı saklı tutarız. İçeriği kaldırmamızın veya içeriğe erişimi devre dışı bırakmamızın nedenlerinden bazıları, içeriğin sakıncalı, bu Şartlar’ı veya Topluluk Politikamız’ı ihlal eden veya Hizmetler veya kullanıcılarımız için başka bir şekilde zararlı olduğunu tespit etmek olabilir. Bu Şartlar’ı veya geçerli yasaları ihlal etmeniz halinde, Hizmetler’e erişiminizi herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Bu Şartlar’ı veya geçerli yasaları ihlal etmenizin hukuki ve cezai yükümlülükler veya diğer yükümlülüklere yol açabileceğini kabul etmektesiniz. İhlal(ler)inizi kolluk kuvvetlerine bildirme ve kullanabileceğimiz diğer çarelere başvurma hakkımızı saklı tutarız.

7. Hizmet Planları, Yenileme, İptal ve Para İadesi

Hizmet Planları

Bazı Hizmetler size ücretsiz olarak sağlanırken (“ Ücretsiz Hizmetler “) CapCut Cloud Space Abonelik Hizmeti ve CapCut VIP Abonelik Hizmeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer Hizmetler’i kullanabilmeniz için ödeme yapmanız gerekir ("Premium Hizmetler" veya, topluca Ücretsiz Hizmetler ile birlikte "Hizmet Planları "). İster Ücretsiz Hizmetler’i kullanın ister Premium Hizmetler’i satın alın ya da bunlara abone olun, bu Hizmet Planları’nı her zaman bu Şartlar’a ve yürürlükteki yasalara ve ayrıca söz konusu Hizmet Planları için geçerli olan tüm ek kurallara, yönergelere ve gerekliliklere uygun olarak kullanmalısınız.

Size sağlayacağımız Premium Hizmetler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Platform’daki ilgili Premium Hizmetler’in satın alma sayfasındaki ayrıntılı hizmet açıklamalarına bakın. Yargı alanınızın yürürlükteki yasaları tarafından aksi belirtilmedikçe, mevcut özellikleri veya hizmetleri ayarlamak veya Premium Hizmetler için fiyatlandırmayı ayarlamak da dahil olmak üzere Hizmet Planlarımız’ı herhangi bir şekilde ve herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirleyebileceğimiz şekilde değiştirme hakkımızı saklı tutarız, ancak bu tür değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bu Şartlar kapsamında satın aldığınız ve edindiğiniz Hizmetler’i ve hakları sebepsiz yere etkilemeyecektir. Bu Platformun farklı bölgelerdeki farklı terminal cihazları için farklı Hizmetler içeren farklı sürümlerini geliştirebiliriz ve cihazınız ve yargı alanınız için uygun sürümü edinmeli, indirmeli ve yüklemelisiniz.

Premium Hizmetlerimiz’den herhangi birini satın alır veya abone olursanız, önce Platform’da bir hesap oluşturmanız ve Platform’a giriş yapmanız gerekir. Premium Hizmetler yalnızca (i) geçerli bir Apple ID hesabına sahip olan Platformun Apple iOS sürümü, (ii) geçerli bir Google hesabına sahip olan Platformun Google Android OS sürümü veya (iii) geçerli bir CapCut hesabına sahip olan Platformun CapCut Web sürümü kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Premium Hizmetlerimiz’den herhangi birini Apple ID, Google hesabı ve/veya CapCut hesabı (uygun olduğu şekilde) aracılığıyla ödeme yaparak, geçerli satın alma veya abonelik ücretlerini ve vergileri yargı alanınızın geçerli para biriminde ödeyerek satın alabilir veya abone olabilirsiniz. Birleşik Krallık, AB veya AEA'da ikamet etmiyorsanız veya yargı alanınızın geçerli yasaları tarafından aksi belirtilmedikçe, size gösterilen tüm Premium Hizmetler ücretleri vergiler hariçtir ve Premium Hizmetler ücretlerine ek olarak geçerli vergilerin sizden tahsil edilebileceğini kabul edersiniz. Bu ücretlerin ve vergilerin ödenmemesi, Premium Hizmetler’e erişiminizin başarısız olmasına, askıya alınmasına veya sonlandırılmasına neden olacaktır.

Premium Hizmetler’i sabit bir faturalandırma dönemi veya otomatik yenileme abonelik ücreti kapsamında aylık olarak veya Platform’daki ilgili Premium Hizmetlerin satın alma sayfasında belirlenen veya aboneliğinizden önce size bildirilen başka bir aralıkta peşin olarak veya mevcut diğer ödeme düzenlemelerine uygun olarak satın alabilir veya abone olabilirsiniz.

Premium Hizmetler’i otomatik yenileme düzenlemesi kapsamında satın alırsanız, (a) Apple, Google ve/veya CapCut'ın (uygun olduğu şekilde) Premium Hizmetlerin kesintiye uğramasını önlemek için ödeme yönteminizi (ör. kredi kartı) saklayabileceğini ve faturalandırmaya devam edebileceğini ve (b) Apple, Google ve/veya CapCut'ın (uygun olduğu şekilde) satın alma sırasında verdiğiniz fatura bilgilerine dayanarak tarafınızdan ödenecek vergileri hesaplayabileceğini kabul edersiniz. Yargı alanınızın yürürlükteki yasaları tarafından aksi belirtilmedikçe, Hizmet Planlarımız’ı değiştirme veya Premium Hizmetlerin fiyatlandırmasını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirleyebileceğimiz herhangi bir şekilde ve herhangi bir zamanda ayarlama hakkımızı saklı tutarız ve bu tür değişiklikleri size önceden bildiririz. Bu tür değişiklikler, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce bu Şartlar kapsamında satın aldığınız ve edindiğiniz Hizmetler’i ve hakları sebepsiz yere etkilemeyecektir. Bu tür değişiklikler, siz aksini açıkça kabul etmedikçe, aboneliğinizin yenilenmesi sırasında derhal yürürlüğe girmeyecektir. Özellikle, fiyat değişiklikleri, fiyat değişikliği tarihini takip eden müteakip abonelik döneminin başlangıcında hemen yürürlüğe girmeyecektir. Premium Hizmetler’e aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırma ve kendi isteğinizle farklı bir Hizmet Planı seçme hakkına her zaman sahipsiniz. Bu nedenle, lütfen Hizmet Planı değişikliklerine ilişkin tüm bildirimleri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Premium Hizmetlerin fiyatlandırması hakkındaki bilgileri Premium Hizmetlerimiz’in satın alma sayfasında veya Platformun Apple App Store ve/veya Google Play'deki (uygun olduğu şekilde) açıklama sayfasında bulabilirsiniz. CapCut APP sürümündeki tüm abonelikler Apple ID ve/veya Google hesabınız üzerinden ödenebilir ve bu tür ödeme işlemleri Apple App Store ve/veya Google Play'in hüküm ve şartlarına uygun olarak yapılacaktır. CapCut Web'deki abonelikler CapCut hesabınız üzerinden ödenebilir ve bu tür ödeme işlemleri bu Şartlara, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hüküm ve şartlarına ve/veya ek ödeme şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Yenileme ve İptal

Premium Hizmetler’e otomatik yenilenebilir bir düzenleme kapsamında abone olursanız, abonelik ücretiniz, Platform’da aksi belirtilmedikçe, önceki abonelik döneminize eşit bir süre için otomatik olarak yenilenecek ve Premium Hizmetler aboneliğinizi sizin için geçerli olan abonelik döneminin bitiminden önce iptal etmediğiniz veya değiştirmediğiniz sürece, her yeni abonelik döneminin başında o dönem için geçerli olan ücretler için ödemeniz otomatik olarak tahsil edilecektir.

Yinelenen bir temelde ücretlendirilmeye devam etmek istemiyorsanız, Premium Hizmetler aboneliğinizi Apple Kimliğiniz, Google hesabınız ve/veya CapCut hesabınız (uygun olduğu şekilde) aracılığıyla o sırada geçerli olan abonelik döneminin bitiminden önce iptal etmeniz gerekir. Hizmetlerimiz’deki aboneliğinizi nasıl iptal edeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi SSS bölümünde bulabilirsiniz. Bu şekilde iptal edilirse, aşağıdaki "Ek Şartlar –- Yargı Alanına Özel" bölümünde aksi belirtilmedikçe veya geçerli yasalar gerektirmedikçe (örneğin Aboneliği bir nedenle iptal ederseniz), geçerli olan abonelik döneminin sonuna kadar Premium Hizmetler’e erişmeye devam edersiniz ve söz konusu abonelik dönemi için tam abonelik ücreti tahsil edilir. İptal, o sırada geçerli olan abonelik döneminin son gününde yürürlüğe girdikten sonra, Ücretsiz Hizmetler’e düşürüleceksiniz.

Satın almak veya abone olmak istediğiniz Premium Hizmetler’i seçebilirsiniz (tercih ettiğiniz ilgili Premium Hizmetin süresi ve fiyatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). Sürenin sona ermesinden sonra, ilgili Premium Hizmetler artık size sağlanmayacaktır.

Para iadesi politikası

Aşağıdaki "Ek Şartlar – Yargı Alanına Özel" bölümünde aksi belirtilmedikçe, Premium Hizmetler’e abone olmanız durumunda (otomatik yenileme sözleşmesi olsun ya da olmasın), Premium Hizmetler’e abone olduğunuz tarihten itibaren Premium Hizmetler’i herhangi bir şekilde kullanmamış olmanız koşuluyla, Premium Hizmetler’e aboneliğinizin başlamasını takip eden 14 takvim günü içinde, Premium Hizmetler aboneliğinizi tam bir geri ödeme ile iptal edebilirsiniz. Para iadesi almaya hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi SSS bölümünde bulabilirsiniz. Abonelik ücretlerinin iadesi, abonelik ücretlerini ödemek için kullandığınız aynı ödeme yöntemiyle yapılacaktır. Bu geri ödeme politikasına, SSS'deki prosedürümüze ve varsa sizinle olan diğer iletişimlerimize uymayı kabul edersiniz.

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Premium Hizmetler’e Apple Pay veya Google Pay aracılığıyla abone olursanız, iptal ve para iadeniz Apple App Store veya Google Play'in hüküm ve şartlarına tabidir. Abonelik ödemeniz Apple veya Google tarafından iade edilene kadar Premium Hizmetler’e erişmeye devam edeceksiniz.

Yukarıda belirtilenler, yürürlükteki yasaların size böyle bir geri ödeme yapmamızı gerektirmesi halinde, tamamen veya kısmen geri ödeme hakkınızı hariç tutmaz veya sınırlamaz.

8. Bulut Alanı Hizmetleri

Tarafımızdan sağlanan sınırlı bulut depolama alanına ücretsiz olarak erişebilirsiniz; ve ayrıca, söz konusu Premium Hizmetler’in kullanımınıza sunulması halinde, ilgili Premium Hizmetler’e abone olarak daha fazla bulut depolama alanına erişebilirsiniz. Sizin için geçerli olan ilgili Hizmet Planı’na bağlı olarak (abone olduğunuz Premium Hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), size tahsis edilen bulut alanının depolama kapasitesi farklılık gösterebilir. Satın aldığınız Premium Hizmetler için geçerli olan tahsis edilmiş depolama kapasitesi, ilgili Premium Hizmetler açıklama sayfasında veya satın alma işlemini gerçekleştirdiğinizde size gösterilecektir. Tahsis edilen depolama kapasitesini aşan depolama kapasitesi kullanamazsınız.

Geçerli abonelik sürenizin sonlandırılması veya sona ermesinin ardından, aboneliğinizi yenilememeyi seçerseniz, artık bulut alanı depolama kapasiteniz olmayacaktır veya kullanıcılara belirli bulut alanı depolama kapasitesini ücretsiz olarak sağlıyorsak, bu ücretsiz depolama kapasitesine düşürüleceksiniz. Premium Hizmetler’inizi düşürmeyi seçerseniz, seçtiğiniz Premium Hizmet için geçerli olan depolama kapasitesine düşürülürsünüz. Şüpheye mahal vermemek için, herhangi bir kullanıcıya ücretsiz olarak bulut alanı depolama kapasitesi planı sağlama veya sağlamaya devam etme yükümlülüğümüz olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Sizin için geçerli olan bulut alanı depolama kapasitesinin azalması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda sizi önceden bilgilendirmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Size önceden bildirdiğimiz zaman sınırı dahilinde, söz konusu Hizmet Planı’nın sona ermesinden önce Platform tarafından sağlanan bulut alanında depolanan içeriğinizi (video taslaklarınız, fotoğraflarınız, çıkartmalarınız ve diğer materyalleriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aktarmalı ve yedeklemeli ve depolama kapasitenizin düşürülmesi durumunda, yeterli bulut alanı depolama kapasitesinin olmaması nedeniyle içeriğinizin ve verilerinizin kaybolmasını önlemek için depoladığınız içeriğin kullanma hakkınız olan depolama kapasitesini aşmadığından emin olmalısınız.

Bu Şartlara ek olarak, bulut alanı depolama hizmetleri için geçerli gerekliliklere ve kısıtlamalara (ör. dosya türü kısıtlaması, format kısıtlaması, belge boyutu sınırı) uymanız gerekmektedir. Kullanımınız bu Şartlar’ı, geçerli yasaları veya geçerli herhangi bir kuralı ihlal ederse, ilgili Hizmetler’e erişiminizi askıya almak veya sonlandırmak, hakkınız olan depolama kapasitenizi aşan veya bu Şartlar’a, geçerli yasalara veya söz konusu bulut alanı depolama özelliği için geçerli kurallara uymayan içeriğinizi silmek gibi ilgili önlemleri alma hakkına sahibiz.

İçeriğinizi her zaman yedeklemelisiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde bulut alanı depolama özelliği kullanılarak depolanan içeriğinizin veya verilerinizin kaybından sorumlu değiliz.

9. Kilidi Açılabilir Şablonlar

Kullanıcıların daha kolay video oluşturmalarına yardımcı olmak için belirli şablonlar kullanıma sunulabilir. Kullanıcılar, bu tür şablonların belirli görüntülerini, fotoğraflarını veya videolarını değiştirerek bir video oluşturabilir. Ancak kullanıcılar Ücretsiz Hizmetler’i kullanıyorsa, şablonların değiştirilebilecek öğeleri sınırlıdır.

Artık Kullanıcıların, fikri mülkiyet hakkı bize ait olan Platform’daki premium düzenleme işlevi aracılığıyla şablonların daha fazla unsurunu ("Kilidi Açılabilir Şablonlar") düzenleyebilecekleri bir Premium Hizmet sunuyoruz. Yukarıda belirtildiği gibi, Hizmetlerimiz tüm dillerde tüm cihazlar için tüm yargı alanlarında mevcut olmayabilir. Bu nedenle, Kilidi Açılabilir Şablon için Premium Hizmet size sunulmayabilir.

Şablonların kilidini açmak için hakkımız olan premium düzenleme işlevi için söz konusu Premium Hizmet’e abone olursanız, söz konusu premium düzenleme işlevini kullanmak ve geçerli abonelik süresi boyunca Kilidi Açılabilir Şablon’u düzenlemek için sınırlı bir hakka sahip olursunuz, ancak (a) belirli premium düzenleme işlevi ve kullanabileceğiniz belirli Kilidi Açılabilir Şablon yargı alanınıza, cihazınıza, dil ayarınıza vb. bağlı olarak farklılık gösterebilir. ve (b) her bir Kilidi Açılabilir Şablonun düzenlenebilecek belirli unsurları, söz konusu Kilidi Açılabilir Şablonun, Hizmetler üzerinde uygulamada düzenlenmek üzere kullanıma sunulan ve zaman zaman değişebilen ve güncellenebilen gerçek unsurlarına tabi olarak duruma göre farklılık gösterebilir. Sizin tarafınızdan düzenlenen Kilidi Açılabilir Şablonların Platform’da yeni şablon olarak yayınlanmasına izin verilmeyecektir. Düzenlediğiniz Kilidi Açılabilir Şablonlar’ı diğer kullanıcılarla paylaşamaz veya dağıtamazsınız ya da başkalarının düzenlediğiniz Kilidi Açılabilir Şablonlar’ı kullanmasına izin veremezsiniz.

Bu tür Kilidi Açılabilir Şablonlar bizden ziyade üçüncü taraf içerik üreticiler ("Üreticiler") tarafından sağlanmaktadır. Yani, bu tür Kilidi Açılabilir Şablonlar Şirket İçeriği değildir. Kilidi Açılabilir Şablonlar ve buradaki unsurlar ve içerikle ilgili olarak hiçbir koşul, onay, beyan veya garanti vermiyoruz.

Şablonların kilidini açmak için hakkımız olan premium düzenleme işlevi veya Kilidi Açılabilir Şablonların kullanımı için Premium Hizmet aboneliğinizden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak Şirket İçeriği’ne ilişkin hiçbir ek hak veya lisans verilmez, lisanslanmaz veya başka bir şekilde size devredilmez. Şirket İçeriği’ne ilişkin olarak size verilen tüm haklar, aşağıdaki 12. Bölümde açıkça belirtilen haklardır.

10. Reklam Yapımcısı

Kullanıcıların ticari kullanım videoları oluşturmaları için CapCut reklam yapımcısı altında belirli ticari kullanım hizmetlerini (CapCut reklam yapımcısında yapılan videolarınızı TikTok for Business hesabınızla vb. senkronize etmenize olanak tanıyan çeşitli ticari kullanım materyalleri, reklamcılık eğitim şablonları dahil) kullanıma açıyoruz. Hizmetlerimiz tüm dillerde tüm cihazlar için tüm yargı alanlarında mevcut olmayabilir; bu nedenle CapCut reklam yapımcısı sizin için kullanılabilir olmayabilir.

CapCut reklam yapımcısı yalnızca 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar içindir ve 18 yaşın altındaki kişilere yönelik değildir. CapCut'tan TikTok for Business'a video senkronize etme işlevini 18 yaşın altındaki kişiler kullanamaz.

Sizin için herhangi bir reklam veya reklam hizmeti sağlamıyoruz. Bunun yerine, bir video düzenleme aracı olan Platformun bir parçası olan CapCut reklam yapımcısı, yalnızca kendi reklam videolarınızı oluşturmanıza olanak tanır. CapCut reklam yapımcısı altında sağlanan reklamcılık eğitim şablonları yalnızca örnektir ve reklam değildir. CapCut reklam yapımcısı kapsamında sağlanan yapay zeka özellikleri teknik olarak tarafsızdır ve bu sayede edindiğiniz içerik, sağladığınız bilgilere dayalı olarak otomatik şekilde önerilir. Platform, herhangi bir içeriğin yasallığı veya uygunluğuna ilişkin herhangi bir vaat veya garanti vermez. Yargı alanınızda yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere tam uyum da dahil olmak üzere, reklam olarak kullanılan her türlü içerikten yalnızca siz sorumlusunuz. Ayrıca, kendi oluşturduğunuz reklam içeriğinizin Platform tarafından desteklenmediğini, bu içeriğe sponsorluk verilmediğini veya bu içeriğin onaylanmadığını kabul edersiniz.

CapCut reklam yapımcısı kapsamında sağlanan çeşitli materyalleri kullanımınız, benzer şekilde CapCut Materyalleri Lisans Sözleşmesi’ne tabidir.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmetler, telif hakkı, patent, ticari markalar ve diğer geçerli fikri mülkiyet hakları yasaları kapsamında korunmaktadır. Hizmetler’deki ve Hizmetler’e ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, yürürlükteki tüm yasaların izin verdiği azami ölçüde bize veya üçüncü taraf lisans verenlerimize aittir. Bu Şartlar’da açıkça izin verilmedikçe, yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerin herhangi bir bölümünü yayınlayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, düzenleyemez, uyarlayamaz, değiştiremez veya başka bir şekilde faydalanacak tarzda kullanamazsınız.

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve sizden de aynısını yapmanızı istiyoruz. Hizmetler’e erişiminizin ve Hizmetler’i kullanımınızın bir koşulu olarak, Hizmetler’i herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmek için kullanmamayı veya Hizmetler’e veya buradaki herhangi bir içeriğe herhangi bir ticari veya yetkisiz amaç için erişmemeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz. Bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetler’e erişimi engelleme veya fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını ihlal eden veya ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir kullanıcının hesabını askıya alma veya feshetme hakkımızı saklı tutarız.

12. İçerik

Şirket İçeriği

Üçüncü Taraf İçeriği/Hizmetleri

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Müzik Eserleri ve Kayıt Sanatçıları için Özel Kurallar. Bir müzik eserinin bestecisi veya yazarıysanız ve bir PRO veya CMO'ya bağlıysanız, PRO veya CMO'nuzu Kullanıcı İçeriğiniz’de bu Şartlar aracılığıyla bize verdiğiniz telifsiz lisans konusunda bilgilendirmelisiniz. İlgili PRO veya CMO'nun raporlama yükümlülüklerine ve söz konusu PRO veya CMO'nun sizin için geçerli olan diğer şartlarına uymanızı sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Haklarınızı bir müzik yayıncısına devrettiyseniz, Kullanıcı İçeriğiniz’de bu Şartlar’da belirtilen telifsiz lisans(lar)ı vermek için söz konusu müzik yayıncısının onayını almanız veya söz konusu müzik yayıncısının bizimle bu Şartlar’ı kabul etmesini sağlamanız gerekir. Bir müzik eseri yazmış olmanız (ör. bir şarkı yazmış olmanız), bize bu Şartlar’daki lisansları verme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bir plak şirketiyle sözleşmesi olan bir kayıt sanatçısıysanız, Hizmetler’i kullanımınızın, plak şirketiniz tarafından talep edilebilecek Hizmetler aracılığıyla herhangi bir yeni kayıt oluşturmanız da dahil olmak üzere, plak şirketinize karşı sahip olabileceğiniz tüm sözleşme yükümlülüklerine uygun olmasını sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

Son Kullanıcıyla Aktarabilme Hakları . İşbu Şartlar’da Kullanıcı İçeriğiniz üzerinde tanıdığınız tüm haklar, son kullanıcıya aktarabilme (through-to-the-audience) temelli olarak sağlanmaktadır; diğer bir ifadeyle, üçüncü taraf hizmetlerinin sahipleri veya operatörleri, Kullanıcı İçeriğiniz’in söz konusu üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla kullanılabilir olmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak size veya başka herhangi bir üçüncü tarafa karşı ayrı bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

Kullanıcı İçeriği’ne İlişkin Haklardan Feragat . Kullanıcı İçeriği’ni Hizmetler’e yükleyerek veya Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunarak, söz konusu Kullanıcı İçeriği’yle ilgili her türlü pazarlama, reklam veya tanıtım materyalinin önceden incelenmesi veya onaylanması hakkından feragat etmiş olursunuz. Ayrıca (yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde) Kullanıcı İçeriğiniz veya bunların herhangi bir kısmı ile bağlantılı olarak her türlü gizlilik, tanıtım veya benzer nitelikteki diğer haklardan feragat edersiniz. İşbu belge ile (yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde) feragat etmekte ve Hizmetler aracılığıyla yüklediğiniz veya başka bir şekilde kullanıma sunduğunuz Kullanıcı İçeriği’nin herhangi birinde veya bunlarla ilgili olarak sahip olabileceğiniz hiçbir manevi hakkı ileri sürmemeyi veya bu tür manevi haklara dayalı herhangi bir davayı desteklememeyi, sürdürmemeyi veya buna izin vermemeyi kabul etmektesiniz.

Biz veya yetkili üçüncü taraflar, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak içeriğinizi kesme, kırpma, düzenleme veya yüklemeyi reddetme hakkını saklı tutarız. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak (i) bu Şartlar’ı ihlal ettiğini düşündüğümüz (yukarıdaki Bölüm Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.'de belirtilen içerik standartları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya (ii) diğer kullanıcılardan veya üçüncü taraflardan gelen şikayetlere yanıt olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak ve size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma, içeriğe izin vermeme, içeriği engelleme veya silme hakkına sahibiz ancak yükümlülüğümüz yoktur. Sonuç olarak, söz konusu Kullanıcı İçeriği’nin kopyalarına kalıcı olarak erişebildiğinizden emin olmak istemeniz durumunda, Hizmetler’e yüklediğiniz veya kullanıma sunduğunuz Kullanıcı İçeriği’nin kopyalarını kişisel cihaz(lar)ınıza kaydedeceksiniz.

Hizmetlerin kullanıcıları tarafından sunulan veya kullanıma sunulan ve Hizmetler’de kullanıma sunulan veya kullanıcılar ve/veya üçüncü taraflarca başka bir yerde yayınlanan herhangi bir içerik veya bilgi ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Siz ve Hizmetler’deki diğer kullanıcılar tarafından sunulan herhangi bir içeriği (Kullanıcı İçeriği dahil) önceden taramak, izlemek, incelemek veya düzenlemek gibi bir yükümlülüğümüz olmadığını kabul etmektesiniz.

Şikayetler.

Belirli durumlarda, Hizmetlerimiz’de sizin tarafınızdan yayınlanan veya yüklenen herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi ifşa etme hakkına sahip olduğumuzu kabul ve beyan edersiniz.

Diğer kullanıcılar tarafından yüklenen bilgi ve materyaller (Kullanıcı İçeriği dahil) hakkında şikayette bulunmak isterseniz veya bize iletmek istediğiniz başka bir sorun varsa, lütfen capcut.support@bytedance.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Hizmetlerimiz aracılığıyla yüklenen veya kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, "..." düğmesine dokunarak bir "Telif Hakkı İhlali Bildirimi" yapabilirsiniz. - Platfrom'da yayınlanan her belirli içeriğin sayfasındaki "Raporla" seçeneğini kullanarak ihlal ettiği iddia edilen içeriğin Platform'dan kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca capcut_ip_reports@bytedance.com adresinden bize bir telif hakkı ihlali bildirimi gönderebilirsiniz. Bildirim aşağıdakileri içermelidir:

Lütfen bir bildirim göndermeden önce adil kullanımın veya telif hakkına ilişkin benzer bir istisnanın geçerli olup olmadığını göz önünde bulundurun ve ayrıca kasıtlı olarak yanıltıcı veya hileli bir rapor göndermenin yürürlükteki yasalar uyarınca tazminat sorumluluğuna yol açabileceğini lütfen unutmayın.

Farkına vardığımız her türlü ihlal edici materyali Hizmetlerimiz’den hızlı bir şekilde kaldırmak için ticari olarak makul önlemleri alacağız. Uygun şartlar altında ve takdirimize bağlı olarak, başkalarının telif haklarını veya fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden Hizmet kullanıcılarının hesaplarını devre dışı bırakmak veya sonlandırmak politikamızdır.

Geri bildirim.

Kendi personelimiz sürekli olarak kendi ürün fikirlerimizi ve özelliklerimizi geliştirmek ve değerlendirmek için çalışırken, kullanıcı topluluğundan aldığımız ilgi, geri bildirim, yorum ve önerileri yakından takip etmekten gurur duyuyoruz. Bize veya çalışanlarımıza ya da personelimize ürünler, hizmetler, özellikler, modifikasyonlar, geliştirmeler, içerik, iyileştirmeler, teknolojiler, içerik teklifleri, promosyonlar, stratejiler veya ürün/özellik adları veya ilgili belgeler, çizimler, bilgisayar kodları, diyagramlar veya diğer materyaller (topluca "Geri Bildirim") için herhangi bir fikir göndererek katkıda bulunmayı seçerseniz, beraberindeki iletişimde ne yazarsa yazsın, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır, böylece bu Geri Bildirimin durumu siz ve bizim tarafımızdan açıkça anlaşılacaktır. Buna göre, bize Geri Bildirim göndererek şunları kabul etmiş olursunuz:

13. TAZMİNAT

ŞİRKETİ, ANA ŞİRKETLERİNİ, İŞTİRAKLERİNİ VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİ VE BUNLARIN İLGİLİ YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, ALT LİSANS SAHİPLERİNİ, TEMSİLCİLERİNİ VE DANIŞMANLARINI VE ÜRETİCİLERİNİ VE BUNLARIN DEVRALANLARINI VE HALEFLERİNİ (HER BİRİ “TAZMİN EDİLEN TARAF”) AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SİZİN VEYA HESABINIZIN HERHANGİ BİR KULLANICISININ BU ŞARTLARI VEYA GEÇERLİ YASALARI İHLAL ETMESİNDEN VEYA BU ŞARTLAR KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ, BEYANINIZI VEYA GARANTİLERİNİZİ İHLAL ETMENİZDEN KAYNAKLANAN, TAZMİN EDİLEN TARAFIN MARUZ KALABİLECEĞİ VEYA TAZMİN EDİLEN TARAFA KARŞI İDDİA EDİLEBİLECEK MASRAFLAR VE HARCAMALAR DAHİL HER TÜRLÜ DOĞRUDAN VE DOLAYLI KAYIPLARA, TALEPLERE, YÜKÜMLÜLÜKLERE, ZARARLARA KARŞI SAVUNACAK, TAZMİN EDECEK VE MASUN TUTACAKSINIZ.

14. GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASI

BU ŞARTLARDA YER ALAN HİÇBİR HUSUS, SÖZLEŞMEYLE DEĞİŞTİRMEYİ VEYA FERAGAT ETMEYİ KABUL EDEMEYECEĞİNİZ VE BİR TÜKETİCİ OLARAK YASAL ANLAMDA HER ZAMAN SAHİP OLDUĞUNUZ YASAL HAKLARI ETKİLEMEZ.

HİZMETLER (ŞİRKET İÇERİĞİ DAHİL) TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE BUNLARLA İLGİLİ OLARAK SİZE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR KOŞUL, GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ. ÖZELLİKLE, SİZE ŞU HUSUSLARI BEYAN VEYA GARANTİ ETMİYORUZ:

HİÇBİR KOŞUL, BEYAN, GARANTİ VEYA DİĞER ŞARTLAR (TATMİN EDİCİ KALİTE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, AMACA UYGUNLUK, TANIMA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA DİĞER HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ ZIMNİ KOŞUL, BEYAN, ŞART VEYA GARANTİ VE ŞARTLAR DAHİL OLMAK ÜZERE) İŞBU ŞARTLARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE HİZMETLER (ŞİRKETİN İÇERİĞİ DAHİL) İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. PLATFORMUN VE/VEYA HİZMETLERİN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI İŞ NEDENLERİ VE OPERASYONEL NEDENLERLE HERHANGİ BİR ZAMANDA BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN DEĞİŞTİREBİLİR, ASKIYA ALABİLİR, GERİ ÇEKEBİLİR VEYA KISITLAYABİLİRİZ.

HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI VEYA SONLANDIRILMASINDAN SONRA SİZE HERHANGİ BİR GEÇİŞ HİZMETİ VEYA TEKNİK YA DA DİĞER DESTEK SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLİZ VE HERHANGİ BİR FELAKET KURTARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA TAAHHÜDÜNE TABİ DEĞİLİZ.

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

BU ŞARTLARDA YER ALAN HİÇBİR HUSUS, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN YASAL OLARAK HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK KAYIPLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUMUZU HARİÇ TUTMAYACAK VEYA SINIRLANDIRMAYACAKTIR. BU, DOĞRUDAN BİZİM İHMALİMİZDEN VEYA ÇALIŞANLARIMIZIN VEYA TEMSİLCİLERİMİZİN İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA İLE DOLANDIRICILIK VEYA YALAN BEYANDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU DA İÇERİR.

YUKARIDAKİ PARAGRAFA TABİ OLARAK, ŞU NEDENLERDEN DOLAYI SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAĞIZ:

SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZLA İLGİLİ BU SINIRLAMALAR, SÖZ KONUSU KAYIPLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN VEYA BU OLASILIĞIN FARKINDA OLSAK DA GEÇERLİ OLACAKTIR.

MESAJLAŞMA VE VERİ ÜCRETLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETİMİZİ KULLANIMINIZ İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK TÜM MOBİL ÜCRETLERDEN SİZ SORUMLUSUNUZ. BU ÜCRETLERİN NE OLABİLECEĞİNDEN EMİN DEĞİLSENİZ, HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE HİZMET SAĞLAYICINIZA SORMALISINIZ.

HERHANGİ BİR KULLANICI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFÇA PLATFORM VEYA HİZMETLER ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİKTEN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLİZ.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR OPERATÖR, TELİF HAKKI SAHİBİ, ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTESİ VEYA KAYNAK SAĞLAYICISI VEYA DİĞER KULLANICI VEYA PLATFORMUN ÜRETİCİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFLA YAŞADIĞINIZ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK DOĞRUDAN SİZİNLE SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF ARASINDADIR VE BİZİ VE İŞTİRAKLERİMİZİ, SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA OLAN ANLAŞMAZLIKLARINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN HER TÜRLÜ VE NİTELİKTEKİ TÜM İDDİA, TALEP VE ZARARLARDAN (FİİLİ VE DOLAYLI) GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK İBRA EDERSİNİZ.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKETİN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), HERHANGİ BİR YASA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU PLATFORM VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ OLAN (A) SÖZ KONUSU TALEPTEN HEMEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE BİZE ÖDEDİĞİNİZ MİKTARIN YÜKSEK OLANI VEYA (B) ELLİ ABD DOLARI (50 USD) VEYA YEREL PARA BİRİMİNİZDEKİ EŞDEĞER TUTAR İLE SINIRLI OLACAKTIR. TARAFLAR, BÖLÜM 14'TEKİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASI VE BU BÖLÜM 15'TEKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI İLE BU ŞARTLARIN DİĞER HÜKÜMLERİNİN VE BURADAKİ RİSKİN PAYLAŞTIRILMASININ TARAFLAR ARASINDAKİ PAZARLIĞIN TEMEL UNSURLARI OLDUĞUNU VE BUNLAR OLMAKSIZIN ŞİRKETİN KULLANICIYA PLATFORMA VE/VEYA HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMAYACAĞINI KABUL EDER VE ONAYLAR.

16. Hizmetlerin Kesintiye Uğraması ve Sona Ermesi

Hizmetleri çalışır durumda tutmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Ancak, yürürlükteki yasalar kapsamında aksi belirtilmedikçe, herhangi bir Hizmetin kullanılabilirliğini garanti etmiyoruz. Hizmetlerin çeşitli nedenlerle zaman zaman kesintiye uğrayabileceğini kabul etmektesiniz (ör. planlı veya acil kesinti veya ağ ya da telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının arızalanması)

Ayrıca Hizmetler’i ve Hizmetler’e erişiminizi veya Hizmetler’i kullanımınızı kalıcı olarak sonlandırabiliriz.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hizmet Planları’nın geri çekilmesi veya Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün kesintiye uğraması, değiştirilmesi veya feshedilmesi nedeniyle Hizmetler’le ilgili olarak size karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeyeceğimizi kabul edersiniz.

17. Diğer Şartlar

a. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Alanı. Aşağıdaki herhangi bir Ek Şartlar - Yargı Alanına Özel bölümünde belirtilebilecekler dışında, bu Şartlar, konuları ve oluşumları Singapur yasalarına tabidir. Bu Şartların varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu Şartlar’dan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'nin yürürlükte olan Tahkim Kuralları’na uygun olarak Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi tarafından yönetilen tahkime havale edilecek ve nihai olarak burada çözülecektir. Bu tahkim kuralları bu maddeye referans olarak dahil edilmiş sayılacaktır. Tahkim merkezi Singapur olacaktır. Hakem Heyeti üç (3) hakemden oluşacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır.

b. Maddelerin Geçerliliğini Koruması. Bu Bölüm 17.b, Bölüm 12'de bize verilen haklar ve Bölüm 11, 13, 14, 15 ve Bölüm 17'nin kalan şartları bu Şartların feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

c. Açık Kaynak. Platform belirli açık kaynak yazılımları içerir. Her açık kaynak yazılım öğesi kendi geçerli lisans şartlarına tabidir.

d. Tüm Anlaşma Bu Şartlar, siz ve Şirket arasındaki tüm yasal anlaşmayı oluşturur ve Hizmetler’i kullanımınızı yönetir ve sizinle aramızdaki önceki tüm iletişim ve tekliflerin (sözlü, yazılı veya elektronik) yerine geçer.

e. Feragatin Olmayışı Bu Şartların herhangi bir hükmünü uygulamamamız veya herhangi bir tarafın ihlaline yanıt vermememiz, bu Şartların herhangi bir hükmünü veya koşulunu daha sonra uygulama veya herhangi bir ihlale yanıt verme hakkımızdan feragat ettiğimiz şekilde yorumlanmaz. Bu Şartlar’da yer alan hiçbir husus, Hizmetler’i kullanımınızla veya bu kullanımla ilgili olarak tarafımıza sağlanan veya tarafımızca toplanan bilgilerle ilgili olarak devlet, mahkeme ve kanun uygulayıcı taleplerine veya gerekliliklerine uyma hakkımıza halel getirmez.

f. Güvenlik. Hizmetlerimizin güvenli olacağını veya hata, virüs veya Zararlı Kod içermeyeceğini garanti etmiyoruz. Hizmetlerimize erişmek için bilgi teknolojinizi, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi virüs koruma yazılımınızı kullanmalısınız.

g. Bölünebilirlik. Bu konuda karar verme yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, söz konusu hüküm bu Şartların geri kalanını etkilemeksizin bu Şartlar’dan çıkarılacak ve bu Şartların geri kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

h. Bağlantılı Üçüncü Taraf İçeriği. Hizmetler üçüncü taraf içeriklerine bağlantılar içerebilir. Bu tür içerikleri kontrol etmiyoruz, desteklemiyoruz, bunlara sponsor olmuyoruz, tavsiye etmiyoruz veya başka bir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz. Bağlantılı herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

i. Üçüncü tarafların hakları. Herhangi bir Ek Koşul - Yargı Alanına Özel kapsamında özel olarak belirtilmedikçe, bu Şartlar’a taraf olmayan herhangi bir kişi, 2001 Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası kapsamında bu Şartlar’ı veya herhangi bir koşulunu uygulamak için hiçbir hakka sahip olmayacaktır.

j. Geçerli dil. Bu Şartlar, İngilizce dil versiyonu dışındaki dil versiyonlarında sağlanabilir. Bu Şartlar kapsamında aksi açıkça belirtilmedikçe, farklı dil sürümleri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

k. Soru sormak için. capcut.support@bytedance.com adresinden bizimle iletişime geçin

Ek Şartlar – Uygulama Mağazaları

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Platform ve Hizmetler’e belirli cihazlar ve ilgili uygulama mağazaları aracılığıyla erişirken aşağıdaki ek şartlar geçerli olacaktır:

Apple App Store. Apple, Inc. ("Apple") tarafından üretilen bir aygıt aracılığıyla Platform’a ve Hizmetler’e erişerek, aşağıdakileri özellikle kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:

Google Play. Platform’u ve Hizmetler’i Google, Inc. veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından işletilen Google Play'den (veya haleflerinden) indirerek ("Google"), şunları özel olarak kabul ve beyan edersi̇ni̇z:

Ek Şartlar - Yargı Alanına Özel

Amerika Birleşik Devletleri

Platformu Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir:

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık

Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız aşağıdaki şartlar geçerlidir:

Hesabınızı kalıcı olarak askıya alır veya sonlandırırsak, hesabınıza erişimin devam etmesinin geçerli yasal hükümleri, kolluk kuvvetlerinin veya diğer devlet kurumlarının taleplerini ihlal edeceğine veya bize veya üçüncü taraflara zarar vereceğine inanmak için nedenimiz olmadıkça, sizi önceden bilgilendireceğiz ve hesabınızla ilişkili bilgilere, dosyalara ve içeriğe erişmeniz ve bunları kaydetmeniz için makul bir süre tanıyacağız.

Bu Şartların 7. ve 8. Bölümleri aşağıdaki ifadeyle ile değiştirilmiştir:

Hizmet Planları

Bazı Hizmetler size ücretsiz olarak sağlanırken (“Ücretsiz Hizmetler”); CapCut Bulut Alanı Abonelik Hizmeti, CapCut VIP Abonelik Hizmeti vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer Hizmetler’i kullanabilmeniz için ödeme yapmanız gerekir. (“Premium Hizmetler”).

Size sağlayacağımız Premium Hizmetler’le ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen Platform’daki satın alma sayfasında yer alan ayrıntılı hizmet açıklamalarına bakın. Bu Platformun farklı bölgelerdeki farklı terminal cihazları için farklı Hizmetler içeren farklı sürümlerini geliştirebiliriz. Cihazınız ve yetki alanınız için uygun sürümü edinmeli, indirmeli ve yüklemelisiniz.

Premium Hizmetlerimiz’den herhangi birini satın alır veya abone olursanız, önce Platform’da bir hesap oluşturmanız ve bu hesaba giriş yapmanız gerekir. Premium Hizmetler yalnızca şu kullanıcılardan biri tarafından kullanılabilir: (i) geçerli bir Apple ID hesabına sahip olan Platformun Apple iOS sürümü; (ii) geçerli bir Google hesabına sahip olan Platformun Google Android OS sürümü ve/veya (iii) geçerli bir CapCut hesabına sahip olan Platformun CapCut Web sürümü.

Apple Kimliğiniz, Google hesabınız ve/veya CapCut hesabınız (uygun olduğu şekilde) üzerinden ödeme yaparak Premium Hizmetlerimiz’den herhangi birini satın alabilir veya abone olabilirsiniz.

Premium Hizmetler’i sabit bir faturalandırma dönemi veya otomatik yenileme abonelik ücreti kapsamında aylık olarak (veya Platformun satın alma sayfasında belirlenen veya aboneliğinizden önce size bildirilen başka bir aralıkta) peşin olarak satın alabilirsiniz.

Premium Hizmetler’i bir otomatik yenileme sözleşmesi kapsamında satın alırsanız, şunları kabul edersiniz: (a) Apple, Google ve/veya CapCut (uygun olduğu şekilde) Premium Hizmetler’in kesintiye uğramasını önlemek için ödeme yönteminizi (ör. Kredi kartı) saklayabilir ve faturalandırmaya devam edebilir; ve (b) Apple, Google ve/veya CapCut (uygun olduğu şekilde) satın alma sırasında verdiğiniz fatura bilgilerine dayanarak tarafınızdan ödenecek vergileri hesaplayabilir.

Abonelik planı fiyatlandırması hakkındaki bilgileri Premium Hizmetlerimizin satın alma sayfasında veya Platformun Apple App Store ve/veya Google Play’deki (uygun olduğu şekilde) açıklama sayfasında bulabilirsiniz .CapCut APP sürümündeki tüm abonelikler Apple ID/Google hesabınız üzerinden ödenebilir ve bu tür ödemeler Apple App Store/Google Play Store hüküm ve şartlarına uygun olarak işlenecektir. CapCut Web’deki abonelikler CapCut hesabınız üzerinden ödenebilir ve bu tür ödemeler bu Şartlar’a, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hüküm ve şartlarına ve/veya ek ödeme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Yenileme ve İptal

Premium Hizmetler’e otomatik olarak yenilenebilir bir sözleşme kapsamında abone olursanız, abonelik ücretiniz, Platform’da aksi belirtilmedikçe, önceki abonelik döneminize eşit bir süre için otomatik olarak yenilenir ve Premium Hizmetler aboneliğinizi geçerli abonelik döneminin bitiminden önce iptal etmediğiniz veya değiştirmediğiniz sürece, ödemeniz her yeni abonelik döneminin başında o dönem için geçerli ücretler için otomatik olarak tahsil edilir.

Yinelenen bir şekilde ücretlendirilmeye devam etmek istemiyorsanız, Premium Hizmetler aboneliğinizi Apple ID/Google hesabınız üzerinden o sırada geçerli olan abonelik döneminin bitiminden önce iptal etmeniz gerekir. Hizmetlerimiz’deki aboneliğinizi nasıl iptal edeceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi SSS bölümünde bulabilirsiniz. İptal etmeniz halinde , o sırada geçerli olan abonelik döneminin sonuna kadar Premium Hizmetler’e erişiminiz devam edecek ve aşağıdaki “ Ek Şartlar – Yargı Alanına Özel” bölümünde aksi belirtilmedikçe veya geçerli yasalar gerektirmedikçe, örneğin aboneliğinizi bir nedenle iptal ettiyseniz, söz konusu abonelik dönemi için tam abonelik ücreti yansıtılacaktır. İptal, o sırada geçerli olan abonelik döneminin son gününde yürürlüğe girdikten sonra, Ücretsiz Hizmetler’e düşürüleceksiniz.

Premium Hizmetlerinizin süresi dolarsa ve yenilemezseniz veya diğer Hizmetler’e düşürürseniz , ilgili Premium Hizmetleriniz’i iptal etme veya bunları gerçek ödemenizle tutarlı Hizmetler’e düşürme, yani bulut alanı depolama kapasitenizi Platform tarafından sağlanan ücretsiz depolama kapasitesine düşürme veya gerçekte ödediğiniz miktarla tutarlı ilgili kapasiteye düşürme hakkına sahibiz. Size önceden bildirdiğimiz süre sınırı içinde, Premium Hizmetleriniz kapsamında Platform tarafından sağlanan bulut alanında depolanan içeriğinizi (video taslaklarınız, fotoğraflarınız, çıkartmalarınız ve diğer materyalleriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) söz konusu Hizmetlerin süresi dolmadan önce aktarmalı ve yedeklemeli ve yeterli bulut alanı depolama kapasitesinin olmaması nedeniyle içeriğinizin ve verilerinizin kaybolmasını önlemek için depoladığınız içeriğin kullanma hakkınız olan depolama kapasitesini aşmadığından emin olmalısınız. Yeterli bulut alanı depolama kapasitesi temin edememenizden ve bunun için ödeme yapmamanızdan kaynaklanan herhangi bir içerik veya veri kaybından sorumlu olmayacağız.

İster Platform tarafından sağlanan Ücretsiz Hizmetler ister Premium Hizmetler olsun, bu hizmetleri her zaman Platformun ilgili tüm kurallarına, dosya türü kısıtlamasına, format kısıtlamasına, boyut sınırına vb. uygun olarak kullanacaksınız. Kullanımınız herhangi bir kuralı ihlal ederse, ilgili Hizmetleri durdurma ve hakkınız olan depolama kapasitesini aşan veya ilgili kurallara uymayan içeriği silme hakkına sahibiz. Tarafımızca istendikten sonra ilgili içeriğin yedeklenmesini veya aktarımını zaman sınırı içinde tamamlamazsanız, bundan kaynaklanan herhangi bir içerik veya veri kaybından sorumlu olmayacağız.

Bulut Alanı Hizmetleri

Tarafımızdan sağlanan sınırlı bulut depolama alanına ücretsiz olarak erişebilirsiniz; ve ayrıca, söz konusu Premium Hizmetlerin kullanımınıza sunulması halinde, ilgili Premium Hizmetler’e abone olarak daha fazla bulut depolama alanına erişebilirsiniz. Sizin için geçerli olan ilgili Hizmet Planı’na bağlı olarak, size tahsis edilen bulut alanının depolama kapasitesi farklılık gösterebilir. Satın aldığınız Premium Hizmetler için geçerli olan tahsis edilmiş depolama kapasitesi, ilgili Premium Hizmetler açıklama sayfasında veya satın alma işlemini gerçekleştirdiğinizde size gösterilecektir. Tahsis edilen depolama kapasitesini aşan depolama kapasitesi kullanamazsınız.

Bu Şartlar’a ek olarak, bulut alanı depolama hizmetleri için geçerli gerekliliklere ve kısıtlamalara (ör. Dosya türü kısıtlaması, format kısıtlaması, belge boyutu sınırı) uymanız gerekmektedir. Kullanımınız bu Şartlar’ı, geçerli yasaları veya geçerli herhangi bir kuralı ihlal ederse, ilgili Hizmetler’e erişiminizi askıya almak veya sonlandırmak, hakkınız olan depolama kapasitenizi aşan veya bu Şartlar’a, geçerli yasalara veya söz konusu bulut alanı depolama özelliği için geçerli kurallara uymayan içeriğinizi silmek gibi ilgili önlemleri alma hakkına sahibiz.

Cayma ve Para İadeleri

Cayma hakkı

Herhangi bir sebep göstermeksizin 14 gün içerisinde bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gün sonra sona erecektir. Cayma hakkını kullanmak için, bize (Bytedance Pte. Ltd., [ 1 Raffles Quay, No. 26-10, South Tower, Singapur 048583, capcut.support@bytedance.com] adresinden) bu sözleşmeden çekilme kararınızı açık bir beyanla (ör. E-posta veya posta ile gönderilen bir mektup) bildirmelisiniz. Ekteki örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

Cayma süresine uymak için, cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildiriminizi cayma süresi dolmadan önce göndermeniz yeterlidir.

Cayma sonuçları

Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç) sizden alınan tüm ödemeleri gecikmeksizin ve her halükarda bu sözleşmeden çekilme kararınız hakkında bilgilendirildiğimiz günden itibaren en geç 14 gün içinde size geri ödeyeceğiz. Aksini açıkça kabul etmediğiniz sürece, bu tür bir geri ödemeyi ilk işlem için kullandığınız ödeme yöntemini kullanarak gerçekleştireceğiz; her durumda, bu tür bir geri ödemenin bir sonucu olarak herhangi bir ücrete tabi olmayacaksınız.

Cayma süresi içinde hizmetlerin ifasına başlamayı talep ettiyseniz, bize bu sözleşmeden çekildiğinizi bildirene kadar sağlananlarla orantılı bir tutarı, sözleşmenin tam kapsamıyla karşılaştırarak ödeyeceksiniz.

Örnek cayma formu

(bu formu yalnızca sözleşmeden caymak istiyorsanız doldurun ve geri gönderin)

*Uygun görülürse silin.

Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Apple App Store veya Google Play üzerinden yapılan her türlü iptal ve geri ödeme, sırasıyla Apple’ın App Store Hizmet Şartları ve Google Play Hizmet Şartları hüküm ve şartlarına tabidir. Abonelik ödemeniz Apple veya Google tarafından iade edilene kadar Premium Hizmetler’e erişmeye devam edeceksiniz.

Bu Şartların 16. Bölümü aşağıdaki ifadeyle değiştirilmiştir:

Hizmetlerin Değiştirilmesi, Kesilmesi ve Sona Erdirilmesi

Değişiklik için geçerli bir neden varsa, mevcut özellikleri/hizmetleri ayarlamak da dahil olmak üzere hizmet planlarımızı değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Geçerli bir neden özellikle (i) değişen yasal gereklilikleri veya içtihat hukukunu uygulamak, (ii) yeni bir teknik ortam veya diğer operasyonel nedenler gibi değişen teknik gereklilikleri uygulamak, (iii) operasyonları sürdürmek, (iv) artan kullanıcı sayısı gibi değişen pazar şartlarına uyum sağlamak ve (v) sizin yararınıza olabilir. Hizmet Planları’nda ve işlevlerinde yapılan değişiklikler için herhangi bir ek maliyet ödemeyeceksiniz. Değişiklik hakkında sizi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendireceğiz.

Hizmet planlarımızda yapılan bir değişiklik, hizmet planlarına erişme veya kullanma becerinizi önemsizden daha fazla etkiliyorsa (“Önemli Değişiklik”), sizi bu konuda en az altı hafta önceden e-posta ile bilgilendireceğiz (“Değişiklik Bildirimi”). Değişiklik Bildirimi, Önemli Değişikliğin özelliklerini ve zamanlamasını içerecek ve aşağıdaki haklarınızı açıklayacaktır:

Önemli Değişiklikler olması durumunda, 30 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi ücretsiz olarak feshetme hakkına sahipsiniz. Süre, Değişiklik Bildirimini aldığınızda başlar. Değişiklik, Değişiklik Bildirimini aldıktan sonra yapılırsa, süre yalnızca değişikliği uyguladığımızda başlayacaktır.

Hizmetleri çalışır durumda tutmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece, Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün kullanılabilirliğini (herhangi bir Hizmetin değiştirilmesi veya geri çekilmesi dahil) zaman zaman kesintiye uğratma veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Meşru menfaatlerinizi dikkate alacağız ve herhangi bir kısıtlama hakkında sizi zamanında bilgilendireceğiz.

Hizmetler’e abone olduysanız, yürürlükteki yasaların gerektirmesi halinde, ödenen ancak kullanılmayan abonelik ücretlerini orantılı olarak size iade edeceğiz.

Şartların 14. ve 15. bölümleri aşağıdakilerle değiştirilmiştir:

Hindistan

Platformu Hindistan'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerli olacaktır:

Anuj Bhatia

E-posta: grievance.officer@capcut.com

Brezilya

Platformu Brezilya'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir:

a. Şartların Kabul Edilmesi. Platform’u kullanmak veya Platform’a erişmek için Şartlar’ı kabul etmeniz gerekir. Burada yer alan hükümlerin sizinle Platform arasındaki ilişkiyi yöneteceğini unutmayın. Aşağıdaki tüm şartları kabul etmiyorsanız, Platform’u kullanmanıza veya Platform’a erişmenize izin verilmeyecektir. Hizmetlerimiz’e erişiminiz ve Hizmetlerimiz’i kullanımınız, aynı zamanda kabul etmeniz gereken ve şartları doğrudan Platform’da veya Platformun indirilebilir olduğu durumlarda mobil cihazınızın ilgili uygulama mağazasında bulunabilen ve referans olarak buraya dahil edilen Gizlilik Politikamız’a da tabidir.

b. Ebeveyn ve Vasi Onayı. 16 yaş veya üzerinde ancak 18 yaşından küçükseniz, Hizmetler’i kullanmak ve bu Şartlar’ı kabul etmek için ebeveyninizin veya yasal vasinizin yardımını aldığınızı beyan edersiniz. Eğer 16 yaşın altındaysanız, ebeveyniniz veya yasal vasiniz sizin adınıza bu Şartlar’ı kabul etmelidir, aksi takdirde Hizmetler’i kullanamazsınız. Reşit olmayan kişiden sorumlu ebeveyn veya yasal vasi iseniz, bu Şartlar sizin için de geçerlidir ve işbu belge ile bunları kabul etmiş olursunuz.

c. Bu Şartlarda Yapılan Değişiklikler. Kullanıcının onayını gerektiren ilgili değişiklikler söz konusu olduğunda, yeni Şartlar’la ilgili olarak onayınızı almak için yeni Şartlar’ı sunacağız.

d. Geçerli Kanun ve Yargı Alanı. Bu Şartlar, konuları ve oluşumları, Brezilya yasalarına tabidir. Siz ve biz, Brezilya mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olacağını kabul ediyoruz.

e. Dil. Bu Hizmet Şartları İngilizce ve Portekizce dillerinde hazırlanmış olabilir. Brezilya'da ikamet eden bir kullanıcı iseniz, geçerli olacak olan Portekizce versiyona başvurmalısınız.

f. İçeriğiniz. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, Hizmetler aracılığıyla sunulmak üzere içerik yükleyebilir veya gönderebilirsiniz ("İçeriğiniz"). Hizmetleri kullanmanızın bir koşulu olarak, bize Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak İçeriğinize erişmek, kullanmak, barındırmak, önbelleğe almak, çoğaltmak, iletmek ve görüntülemek için münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisansı verilebilir bir lisans verirsiniz. İçeriğiniz’i Hizmetler aracılığıyla göndererek, İçeriğiniz için burada verilen hakları vermek için gerekli tüm haklara, lisanslara, muvafakatlere, izinlere, yetkiye ve/veya otoriteye sahip olduğunuzu veya bunları aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Gerekli izne sahip olmadığınız veya başka bir şekilde yasal olarak materyali yükleme ve bize yukarıda açıklanan lisansı verme hakkına sahip olmadığınız sürece, İçeriğiniz’in telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına tabi materyal içermeyeceğini kabul edersiniz. Aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, İçeriğiniz’in muhafazasını yapmayız veya yapma yükümlülüğümüz yoktur. Platform'u sildiğinizde İçeriğiniz kullanılamayacaktır.

g. Platformun Kullanımı. Platform’u indirmek, kurmak ve kullanmak için ihtiyaç duyduğunuz mobil cihazı, kablosuz hizmet planını, yazılımı, İnternet bağlantılarını ve/veya diğer ekipman veya hizmetleri sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Platform’a belirli bir cihazdan veya belirli bir hizmet planından erişilebileceğini ve kullanılabileceğini garanti etmiyoruz. Platformun belirli bir coğrafi konumda mevcut olduğunu veya olacağını garanti etmiyoruz. Hizmetlerin bir parçası olarak, Platform ile bağlantılı olarak doğrudan size gönderilen anlık bildirimler veya diğer mesaj türlerini alabilirsiniz ("Anlık Mesajlar"). Platform’u kullandığınızda, kablosuz hizmet sağlayıcınızın Anlık Mesajlar’la bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere veri, kısa mesaj ve/veya diğer kablosuz erişim için sizden ücret talep edebileceğini kabul edersiniz. Anlık Mesajlar ayarları üzerinde kontrol sahibisiniz ve Hizmetler aracılığıyla veya mobil cihazınızın işletim sistemi aracılığıyla bu Anlık Mesajlar’a alıp almamayı tercih edebilirsiniz (olası seyrek, önemli hizmet duyuruları ve idari mesajlar hariç). Anlık Mesajlar’ı almanız da dahil olmak üzere Platform’a erişiminiz ve Platform’u kullanımınız için hangi ücretlerin geçerli olduğunu belirlemek için lütfen kablosuz hizmet sağlayıcınıza danışın. Anlık Mesajlar’ı almanız da dahil olmak üzere, Platform’u mobil cihazınıza indirmek, kurmak ve/veya kullanmak için ödemek zorunda kaldığınız her türlü ücret, maliyet veya masraftan yalnızca siz sorumlusunuz.

h. Fesih. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcının Platform’a ve Hizmetler’e erişimini reddetme veya herhangi bir Kullanıcı’nın Platform’a ve Hizmetler’e erişimini veya bunları kullanımını herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, Platform ve Hizmetler’i veya bunların herhangi bir bölümünü bildirimde bulunarak veya bulunmadan sağlamayı durdurabiliriz. Hesabın feshedilmesi veya askıya alınması ya da Platform ve Hizmetlerin durdurulması hakkında Kullanıcı’ya, Kullanıcı söz konusu fesih, askıya alma veya durdurma için neden göstermediyse, e-posta, mesaj, uygulama veya diğer alternatif iletişim araçlarıyla 15 gün önceden bildirimde bulunabiliriz, ancak; aksi takdirde Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmak zorunda değiliz.

Japonya

Platform’u Japonya'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir:

Güney Kore

Platform’u Güney Kore'de kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir:

Tayland

Hizmetler’i Tayland'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir. Aşağıdaki ek şartlar ile bu Şartların ana gövdesinin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

Endonezya

Hizmetlerimiz’i Endonezya'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir. Aşağıdaki ek şartlar ile bu Şartların ana gövdesinin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

Meksika

Hizmetlerimizi Meksika'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir. Aşağıdaki ek şartlar ile bu Şartların ana gövdesinin hükümleri arasında bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır. 18 yaşın altındaysanız, Hizmetler’i yalnızca ebeveyninizin veya yasal vasinizin onayı ile kullanabilirsiniz. Lütfen ebeveyninizin veya yasal vasinizin bu Şartlar’ı sizinle birlikte incelediğinden, tartıştığından ve kabul ettiğinden emin olun.

Kişisel Veriler. Kişisel verilerinizi, Gizlilik Politikamız ve bu Şartlar uyarınca yürütme ve idare ile ilgili amaçlar için işleyeceğiz. Yükümlülüklerimize uymak için gerekli olması halinde kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamıza izin verirsiniz. Gizlilik Raporu aracılığıyla bizimle iletişime geçerek veri koruma haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi sizinle iletişime geçmek ve bu Şartlar’da belirlenen amaçlarla ilgili ek veya tamamlayıcı bilgiler talep etmek için işleyebiliriz.

Dil. Bu Şartlar İngilizce ve İspanyolca dillerinde hazırlanmıştır. Meksika'da ikamet ediyorsanız, geçerli olacak olan İspanyolca versiyona başvurmalısınız.

Geçerli Kanun ve Yargı Alanı. Bu Şartlar, konuları ve oluşumları Meksika yasalarına tabidir. Bu Şartların varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu Şartlar’dan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, uygulanabilir olduğunda, Mexico City'de bulunan Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Tüketiciyi Koruma Kurumu) nezdinde uzlaştırma sürecine getirilebilir veya Mexico City'de bulunan yetkili mahkemelerin yargı yetkisine sunulabilir.