CapCut Topluluk Kuralları

Giriş

Son Güncelleme, 30 Mart 2023

CapCut, kullanıcıların muhteşem, yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir video düzenleme uygulamasıdır. İnsanların video oluşturup paylaşabileceği ve başkalarıyla bağlantı kurabileceği çevrimiçi bir topluluk oluşturuyoruz. Ayrıca bu topluluğu güvende tutmaya kararlıyız. Topluluk Kurallarımız, CapCut için bir dizi norm ve ortak davranış kuralları tanımlar; herkes için sıcak bir alan oluşturmak için neye izin verilip verilmeyeceği konusunda rehberlik sağlar.

Topluluk Kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği (video, ses, görüntü, yorum ve metin dahil) kaldıracağız ve ilgili hesap sahipleri kararlarımızdan haberdar edilecektir.

Topluluk Kurallarımız CapCut'taki herkes ve her şey için geçerlidir. İçerik bize bildirilmeden önce, teknoloji ve insan moderasyonunun bir karışımını kullanarak bunları proaktif olarak uygularız.

Normalde Topluluk Kurallarımıza göre kaldırılacak bazı içeriklerin kamu yararına olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle, eğitim, belgesel, bilimsel veya sanatsal içerikler, hiciv içerikleri, kurgusal ortamlardaki içerikler, karşı söylemler ve haber değeri taşıyan veya toplumsal öneme sahip konularda bireysel ifadeye olanak tanıyan kamu yararına içerikler gibi belirli koşullar altında istisnalara izin verebiliriz.

Şiddet içeren aşırıcılık

İnsanların platformumuzu şiddet tehdidi veya şiddeti kışkırtmak ya da tehlikeli kişi veya kuruluşları desteklemek için kullanmasına izin vermiyoruz.

Tehditler ve şiddete teşvik

Şiddete teşviki, başkalarının şiddet uygulamasını savunmak, yönlendirmek veya teşvik etmek olarak değerlendiriyoruz. Platformumuzda ciddi fiziksel zararla sonuçlanabilecek şiddet tehditlerine veya şiddete teşviklere izin vermiyoruz.

Tehlikeli kişi ve kuruluşlar

Platformumuzda şiddeti teşvik eden veya şiddet uygulayan kişi veya kuruluşlara yer vermiyoruz. Kitle katliamcısı, seri katiller ve tecavüzcüler, nefret grupları, suç örgütleri, terör örgütleri ve sivilleri hedef alan diğer devlet dışı silahlı gruplar dahil olmak üzere bu tür kişi ve kuruluşları platformumuzdan çıkarıyoruz.

Yasa dışı faaliyetler ve düzenlemeye tabi mallar

Belirli düzenlemeye tabi malların ticaretini, satışını, tanıtımını ve kullanımını ve ayrıca suç faaliyetlerinin tasvirini veya tanıtımını yasaklıyoruz. Eğitici, bilimsel, sanatsal ve haber değeri taşıyan içerikler gibi kamuya değer sağlayan içerikler için istisnalara izin veriyoruz.

Suç faaliyetleri

Suç faaliyetleri, hırsızlık, saldırı, insan sömürüsü, sahtecilik ve diğer zararlı davranışlar dahil olmak üzere yasalarca cezalandırılabilen geniş bir eylem yelpazesini kapsar. Bu tür davranışların normalleştirilmesini, taklit edilmesini veya kolaylaştırılmasını önlemek için suç faaliyetlerini teşvik eden veya mümkün kılan içerikleri kaldırıyoruz.

Silahlar

Ateşli silahların, mühimmatın, ateşli silah aksesuarlarının veya patlayıcı silahların tasvir edilmesine, tanıtılmasına veya ticaretinin yapılmasına izin vermiyoruz. Ayrıca bu silahların nasıl üretileceğine ilişkin talimatları da yasaklıyoruz. Bir müzenin koleksiyonunun parçası olan, bir polis memuru tarafından taşınan, askeri geçit töreninde veya atış poligonu gibi güvenli ve kontrollü bir ortamda kullanılan içeriğe izin verilebilir.

Uyuşturucular ve kontrollü maddeler

Uyuşturucu veya diğer kontrollü maddelerin kullanımını veya ticaretini tasvir eden veya teşvik eden içeriğe izin vermiyoruz.

Tütün ve alkol ürünlerinin ticareti

Platformumuzda tütün ve alkol ürünlerinin satın alınmasına, satılmasına, ticaretinin yapılmasına veya talep edilmesine izin vermiyoruz.

Dolandırıcılık ve sahtekarlıklar

Hiç kimsenin platformumuzu istismar ederek kullanıcıların güveninden yararlanmasına ve mali veya kişisel zarar vermesine izin vermeyiz. Bireyleri dolandırma veya varlık çalma planları da dahil olmak üzere, yasa dışı bir finansal veya kişisel avantaj elde etmek için insanları aldatan içerikleri kaldırıyoruz.

Kumar Oynamak

Kumar hizmetlerini tanıtan veya kumarhanelerin, spor bahislerinin veya diğer ticari kumar faaliyetlerinin reklamı olarak algılanabilecek içeriğe izin vermiyoruz.

Gizlilik, kişisel veriler ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII)

Kişisel verilerin veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (ör. sosyal güvenlik bilgileri) gizliliğini ihlal eden içeriğe izin vermiyoruz. Kişisel verileri veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) tasvir eden içeriği platformdan kaldırıyoruz.

Şiddet içeren ve müstehcen içerik

Platformumuzda gereksiz yere şok edici, sansürsüz, sadist veya dehşet verici ya da aşırı şiddeti veya acıyı teşvik eden, normalleştiren veya yücelten içeriklere izin vermiyoruz.

İntihar, kendine zarar verme ve tehlikeli eylemler

İntihara, kendine zarar vermeye veya yeme bozukluklarına yol açabilecek faaliyetleri tasvir eden, teşvik eden, normalleştiren veya yücelten içeriklere izin vermiyoruz. Ayrıca, kullanıcıların ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek tehlikeli faaliyetlere katıldıklarını veya başkalarını katılmaya teşvik ettiklerini gösteren içerikleri paylaşmalarına da izin vermiyoruz.

Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri ile mücadele eden veya intiharı ciddi olarak düşünen birini tanıyan kullanıcıları derhal yerel acil servislerle veya intihar önleme yardım hattıyla iletişime geçmeye teşvik ediyoruz.

İntihar

İntihar, intihar düşüncesi veya diğer kendine zarar verme davranışlarına katılımı teşvik edebilecek içerikleri kaldırıyoruz. Ayrıca intihara teşebbüs eden veya kendini yaralama sonucu ölüme yol açması muhtemel bir davranışta bulunan veya bulunma niyetinde olan bir kişinin yer aldığı içerikleri de kaldırıyoruz. İntiharı teşvik eden, normalleştiren veya yücelten, intihar için talimatlar veren veya bir intiharı kahramanca veya onurlu olarak gösteren her türlü içeriği yasaklıyoruz.

Kendine zarar verme ve yeme bozuklukları

Kendine zarar verme davranışını normalleştirmekten, teşvik etmekten veya tetiklemekten kaçınmak için, kullanıcının gönderme niyetinden bağımsız olarak, bu tür davranışları tasvir eden görüntülere izin vermiyoruz. Kendi kendine fiziksel yaralanmaya yol açması muhtemel eylemleri teşvik edebilecek veya normalleştirebilecek içerikleri kaldırıyoruz. Olumsuz sağlık sonuçlarına yol açması muhtemel yeme alışkanlıklarını teşvik eden içeriklere de platformda izin verilmemektedir.

Tehlikeli eylemler

Riskli faaliyetleri veya diğer tehlikeli davranışları, profesyonel olmayan bir bağlamda veya gerekli beceriler ve güvenlik önlemleri olmadan gerçekleştirilen ve kullanıcı veya halk için ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek eylemler olarak tanımlıyoruz. Amatör tehlikeli gösteriler veya tehlikeli meydan okumalar da dahil olmak üzere bu tür davranışları tasvir eden, teşvik eden, normalleştiren veya yücelten içeriklere izin vermiyoruz.

Nefret içeren davranışlar

Korunan nitelikler temelinde bir bireye veya bir grup bireye karşı saldıran veya şiddeti teşvik eden içeriğe tolerans göstermiyoruz. Nefret söylemi içeren veya nefret dolu davranışlar içeren içeriklere izin vermeyiz ve bunları platformumuzdan kaldırırız.

Korunan nitelikler temelinde saldırılar

Nefret söylemi veya davranışını, aşağıdaki korunan nitelikler temelinde bir bireye veya gruba saldıran, tehdit eden, şiddete teşvik eden veya başka bir şekilde insanlıktan çıkaran içerik olarak tanımlıyoruz:

Hakaretler

Hakaretler, bir etnik kökeni, ırkı veya yukarıda listelenen diğer korunan nitelikleri aşağılamayı amaçlayan aşağılayıcı terimler olarak tanımlanır. Korkunç derecede saldırgan terimlerin yayılmasını en aza indirmek için, terimler yeniden tahsis edilmedikçe, kendine atıfta bulunarak kullanılmadıkça (örneğin bir şarkıda) veya aşağılayıcı olmadıkça, tüm hakaretleri platformumuzdan kaldırıyoruz.

Nefret içeren ideoloji

Nefret içeren ideolojiler, korunan nitelikleri nedeniyle insanlara karşı açık bir düşmanlık sergileyen ideolojilerdir. Nefret içeren ideolojiler, platformumuzun sağladığı kapsayıcı ve destekleyici toplulukla bağdaşmaz ve bunları teşvik eden içerikleri kaldırırız.

Taciz ve zorbalık

Topluluğumuzun üyelerinin utandırılmasına, zorbalığa veya tacize uğramasına müsamaha göstermeyiz. Taciz içeren içerik veya davranışlar ciddi psikolojik sıkıntılara neden olabilir ve platformumuzdan kaldırılacaktır.

İstismarcı davranış

Bir kişiyle alay etmek, aşağılamak, utandırmak, korkutmak veya incitmek amacıyla tehditler veya aşağılayıcı ifadeler de dahil olmak üzere tüm istismar ifadelerini kaldırıyoruz. Kamu yararını ilgilendiren konularda ifadeye olanak sağlamak için, kamuya mal olmuş kişiler hakkında eleştirel yorumlara izin verilebilir; ancak kamuya mal olmuş kişilere karşı ciddi taciz edici davranışlar yasaktır.

Cinsel taciz

Cinsel taciz, başka bir bireye yönelik istenmeyen veya uygunsuz cinsel davranışları içerir. Kullanıcının niyeti ne olursa olsun, başkalarını cinsel olarak taciz eden içeriğe izin vermiyoruz, çünkü bu tür eylemler hedeflenen bireyler için büyük sıkıntıya neden olabilir.

Yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsel aktiviteler

Platformumuzda çıplaklığa, pornografiye veya cinsel içerikli içeriğe izin vermiyoruz. Ayrıca, rıza dışı cinsel eylemleri tasvir eden veya destekleyen içerikleri, rıza dışı mahrem görüntülerin paylaşımını ve yetişkinlere yönelik cinsel özendirmeyi yasaklıyoruz.

Cinsel istismar

Cinsel sömürü, bir başkasının cinsel sömürüsünden parasal, sosyal veya siyasi olarak kazanç sağlamak da dahil olmak üzere, savunmasızlık, güç veya güven konumunun cinsel amaçlarla fiilen veya teşebbüs yoluyla kötüye kullanılması olarak tanımlanır. Cinsel istismar içeren içeriğe izin vermiyoruz.

Yetişkinleri içeren çıplaklık ve cinsel aktivite

Çıplaklık ve cinsel aktivite; göğüslerin, cinsel organların, anüsün veya kalçaların açıkça belli olduğu içerikleri veya cinsel eylemleri taklit eden, ima eden veya gösteren davranışları içerir. Dijital olarak oluşturulmuş veya manipüle edilmiş içerikler de dahil olmak üzere çıplaklık veya cinsel aktivite tasvirlerine izin vermiyoruz.

Reşit Olmayan Kişilerin Güvenliği

Platformumuzda reşit olmayanların güvenliğini korumaya son derece önem veriyoruz. CapCut reşit olmayan kişiyi 18 yaşın altındaki herhangi bir kişi olarak tanımlar. CapCut'ta reşit olmayan kişilerin istismarını, zarar görmesini, tehlikeye atılmasını veya sömürülmesini sürdüren faaliyetleri yasaklıyoruz. Küçüklerin istismarını, sömürülmesini veya tehlikeye atılmasını gösteren animasyon veya dijital olarak oluşturulmuş veya manipüle edilmiş medya dahil olmak üzere her türlü içerik platformumuzda bir ihlaldir ve keşfedildiğinde ve bilindiğinde kaldırılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk cinsel istismarı materyalini (CSAM) ve destekleyici kanıtları Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) ve ilgili diğer yasal makamlara bildiririz.

Kullanıcılarımız, Hizmet Şartlarımızda belirtildiği gibi CapCut'ı kullanmak için minimum yaş gereksinimlerini karşılamalıdır. Reşit olmayan bir hesap tespit edildiğinde, onu kaldırırız.

Reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı

CapCut, CSAM (çocuk cinsel istismarı materyali) veya reşit olmayan bir kişinin cinsel istismarını içeren her türlü içerik veya hesap hakkında işlem yapacaktır. Reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı, bir reşit olmayan kişinin istismarından mali, sosyal, cinsel veya siyasi olarak kazanç sağlamak da dahil olmak üzere, cinsel amaçlarla güç veya güven konumunun kötüye kullanılmasını içerir. CSAM, kötü niyetli yetişkinler, akranlar tarafından çekilmiş veya reşit olmayan kişiler tarafından kendi kendilerine üretilmiş olsun, reşit olmayan bir kişinin cinsel içerikli çıplaklığının veya davranışının herhangi bir görsel tasviri olarak tanımlanır.

Şunları göndermeyin, yüklemeyin, indirmeyin, yayımlamayın veya paylaşmayın:

Reşit olmayan kişilerin dahil olduğu çıplaklık ve cinsellik

Çıplaklık ve reşit olmayan kişilerin dahil olduğu cinsel faaliyetler; göğüslerin, cinsel organların, anüsün veya kalçaların açıkça belli olduğu içerikleri veya reşit olmayan kişilerin dahil olduğu cinsel eylemleri taklit eden, ima eden veya gösteren davranışları içerir. Dijital olarak oluşturulmuş veya manipüle edilmiş içerik de dahil olmak üzere çıplaklık veya cinsel aktivitenin tasvir edilmesine izin vermiyoruz.

Şunları göndermeyin, yüklemeyin, yayımlamayın veya paylaşmayın:

Reşit olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen zararlı faaliyetler

Reşit olmayan bir kişinin zararlı faaliyetleri, küçükler için yasaklanmış maddelerin bulundurulması veya tüketilmesi, yasal maddelerin kötüye kullanılması, yasa dışı faaliyetlerde bulunulmasını; küçüklerin refahını tehdit edebilecek faaliyetlere, fiziksel meydan okumalara veya iddialara katılımı içerir. Bu tür içerikleri platformumuzdan kaldırıyoruz.

Şunları göndermeyin, yüklemeyin, yayımlamayın veya paylaşmayın:

Reşit olmayan kişilerin fiziksel ve psikolojik zarar görmesi

Reşit olmayan kişileri fiziksel veya psikolojik zarar görme riskiyle karşı karşıya bırakan davranışlar arasında fiziksel istismar, ihmal, tehlikeye atma ve psikolojik aşağılama yer almaktadır. Bu tür içerikleri platformumuzdan kaldırıyoruz.

Şunları göndermeyin, yüklemeyin, yayımlamayın veya paylaşmayın:

Cinsel ilişkiye girme amacıyla reşit olmayan birinin güvenini kazanmaya çalışma

Cinsel ilişkiye girme amacıyla reşit olmayan birinin güvenini kazanmaya çalışma davranışları, bir yetişkinin reşit olmayan bir kişiyle duygusal bir ilişki kurarak reşit olmayan kişinin güvenini gelecekte veya devam eden cinsel temas, cinsel istismar, insan ticareti veya diğer sömürü amaçları doğrultusunda kazanmaya yönelik davranışlardır. Bu davranışlar şunları içerebilir: pohpohlama, platformda veya platform dışında iletişim talepleri, kişisel bilgi talepleri, reşit olmayan kişilerin cinsel istismar materyallerinin talep edilmesi, cinsel talepler veya yorumlar ve hediye verme.

Şunları göndermeyin, yüklemeyin, yayımlamayın veya paylaşmayın:

Çocuklara karşı işlenen suçlar

Çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş kullanıcıların platformumuzda hesap sahibi olmalarına izin vermiyoruz. Bu suçlar şunları içerir: cinsel saldırı, taciz, cinayet, fiziksel istismar veya ihmal, kaçırma, uluslararası ebeveyn kaçırma, insan ticareti, reşit olmayan kişilerin fuhuş için sömürülmesi, reşit olmayan kişilerin canlı çevrimiçi cinsel istismarı, seyahat ve turizm bağlamında reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı, CSAM elde etme veya dağıtma girişimleri ve CSAM üretimi, bulundurulması veya dağıtımı. Bu tür kullanıcıları tespit edersek, hesabı kaldırırız. Hesap sahibinin bir pedofil veya reşit olmayan bir cinsel suçlu olduğunu belirten ve kendi kendine açıkladığı kullanıcı bilgileri gerçek değeriyle kabul edilecek ve hesap silinecektir.

Dürüstlük ve özgünlük

Platformumuzun bütünlüğüne veya kullanıcılarımızın gerçekliğine zarar verebilecek faaliyetlere izin vermiyoruz. Sahte etkileşim veya zarara neden olan yanıltıcı bilgiler içeren içerik veya hesapları kaldırıyoruz.

Spam ve sahte etkileşim

Sahte etkileşim, platformdaki popülerliği yapay olarak şişirmeyi amaçlayan her türlü içerik veya faaliyeti içerir. Etkileşim ölçümlerini artırmak için platformu manipüle etmeye yönelik her türlü girişimi yasaklıyoruz.

Yanlış Bilgilendirme

Yanlış bilgi, doğru olmayan veya yanlış olan içerik olarak tanımlanır. Toplumumuzu, kendileri için önemli olan konular hakkında saygılı konuşmalar yapmaya teşvik ederken, niyeti ne olursa olsun bireylere, topluluğumuza veya daha geniş kitlelere zarar veren yanlış bilgilere izin vermiyoruz.

Fikri mülkiyet ihlalleri

Telif hakkı, orijinal yazarlık eserlerini (örneğin, müzik, videolar) ve bir fikrin orijinal ifadesini (örneğin, bir video veya müziğin belirli bir şekilde ifade edilmesi veya oluşturulması) koruyan, ancak temel fikirleri veya gerçekleri korumayan yasal bir haktır.

Ticari marka, bir ürün veya hizmetin kaynağını tanımlayan ve ayırt eden bir kelime, sembol, slogan, tasarımdır. Herkesi orijinal içerik oluşturmaya ve paylaşmaya teşvik ediyoruz.

Başkasının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerikler platformumuzda yasaktır ve farkına varmamız halinde kaldırılacaktır. Adil kullanım doktrini veya diğer geçerli yasalar gibi belirli koşullar altında telif hakkıyla korunan çalışmaların kullanılması veya referans vermek, yasal olarak yorum yapmak, eleştirmek, parodi yapmak, hayran sayfası oluşturmak veya bir ürün veya hizmeti incelemek için bir ticari markanın kullanılması politikalarımızın ihlali olarak kabul edilmeyebilir.

Platformumuz aracılığıyla yüklenen veya kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bize bir rapor gönderebilirsiniz.

Platform güvenliği

Politikalarımız, CapCut hizmetinin güvenliğini ve güvenilirliğini zayıflatan her türlü faaliyeti yasaklar:

Canlı küresel topluluğumuzun bir parçası olduğunuz ve tüm kullanıcılar için sıcak bir alan sağlamak üzere bizimle birlikte çalıştığınız için teşekkür ederiz. Topluluk Kurallarımızı ihlal edebileceğini düşündüğünüz içerik veya hesaplarla karşılaşırsanız, lütfen bize bildirin, böylece bunları inceleyebilir ve uygun önlemleri alabiliriz. Bir içeriği veya hesabı bize nasıl bildireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu tanıtım videosuna bakın.